Kratki vodič kroz PenaShop.rs

Posetom ili kupovinom na Internet prodavnici PenaShop.rs prihvatate Uslove korišćenja koji su navedeni u daljem tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se pravilima koja primenjujemo. PenaShop.rs zadržava pravo da bez prethodnog obaveštavanja vrši izmene i dopune ovih Uslova korišćenja.

Komunikacija elektronskim putem
Kada posetite PenaShop.rs ili nam pošaljete email poruku, komunicirate sa nama elektronskim putem. Prihvatanjem uslova korišćenja saglasniste ste da sa nama komunicirate elektronskim putem. Naša komunikacija prema vama će biti putem elektronske pošte (email) ili obaveštenjima koja ćemo objavljivati na ovom sajtu.

Izjava o zaštiti privatnosti/Privacy policy
U ime Internet prodavnice PenaShop.rs obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Internet prodavnice PenaShop.rs (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Intelektualna svojina/Intellectual property protection
Sadržaj prikazan na ovom sajtu kao što su stranice, dizajnerski elementi (dugmići, ikonice i sl), tekstovi, fotografije, logotipi, audio zapisi i softver su vlasništvo PenaShop.rs ili njegovih dobavljača i ne mogu se koristiti bez predhodne saglasnosti PenaShop.rs. Ukoliko za sadržaj koji se nalazi na PenaShop.rs smatrate da je vaš i da je zloupotrebljen, molimo vas da nas kontaktirate u cilju utvrđivanja intelektualne svojine. Sve informacije dostupne na internet stranama isključivo su informativnog karaktera, ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima.

Komentari, komunikacija i ostali sadržaj koji ostavljaju posetioci
Posetioci mogu komentarisati proizvode i slati email poruke na PenaShop.rs . PenaShop.rs ima pravo  da ne objavi komentare koji su zlonamerni, sadrže nepristojne izjave, šire mržnju i na bilo koji način ugrožavaju prava drugih. Takvi komentari će biti uklonjeni bez predhodnog obaveštenja. Lažno predstavljanje i registracija sa tuđom email adresom nije dozvoljena na PenaShop.rs . Protiv takvih aktivnosti  može se  pokrenuti odgovarajući zakonski postupak.

Opisi proizvoda
PenaShop.rs nastoji da sve proizvode opiše što je tačnije moguće. Takođe, PenaShop.rs ne garantuje da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka. Ako izgled i osobine proizvoda koji ste kupili znatno odstupa od podataka koji su navedeni na sajtu možete ga vratiti u nekorišćenom stanju sa kompletnom dokumentacijom koju ste uz njega dobili, a mi ćemo vam vratiti novac.

Cene proizvoda
Sve cene proizvoda navedene na sajtu bez uračunatog PDV-a. PenaShop.rs se obavezuje da će prihvatiti svaku cenu po kojoj ste napravili narudžbenicu bez obzira da li se cena proizvoda promenila nakon kreiranja narudžbenice. PenaSop.rs ima pravo da otkaže narudžbenicu uz slanje email obaveštenja potrošaču ukoliko je došlo do grube greške prilikom postavljanja cene na sajtu, npr. umesto 10 000 je navedena cena 100 din, i sl.

Radno vreme
Online prodavnica PenaShop.rs radi od 00-24h, 7 dana u nedelji i robu možete poručiti u bilo kom momentu. Isporuka naručene robe se vrši u roku od 72 sata najkasnije. U slučaju tehničkih problema ili tokom zahvata redovnog održavanja sajt može biti kraći vremenski period nedostupan o čemu ćete biti obavešteni.

Promena (ažuriranje) podataka na sajtu
PenaShop.rs zadržava pravo da može u svako vreme, bez prethodne najave, promeniti podatke prikazane na bilo kojoj stranici sajta. Posetioci  PenaShop.rs nemaju pravo da jednostrano menjaju uslove korišćenja, a svaka eventualna izmena je nevažeća osim u slučaju da se obe strane saglase pisanim putem.

Ostalo
Delimična ili potpuna neprimenjivost ili nezakonitost određene odredbe ovih Uslova korišćenja, neće uticati na punovažnost ostalih odredbi koje ostaju na snazi u celini. Neprimenjiva ili nezakonita odredba će biti zamenjena drugom odgovarajućom odredbom. Saglasni ste da vaša prava i obaveze proistekle iz ovih Uslova korišćenja ne možete preneti na treća lica bez izričitog pismenog odobrenja PenaShop.rs.

Uslovi kupovine na internet prodavnici  PenaShop.rs

PenaShop.rs je internet prodavnica koja posluje u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini i svim ostalim važećim zakonima i propisima u Republici Srbiji.
Detaljni uslovi kupovine navedeni su u sledećem tekstu. Molimo Vas da se upoznate sa njima pre nego što obavite kupovinu:

NARUČIVANJE

Za naručivanje proizvoda iz ponude Internet prodavnice PenaShop.rs potrebno je da ispratite sledeće korake:
1. Pronalaženje proizvoda koji želite da kupite
2. Unošenje u korpu pritiskom na odgovarajuće dugme
3. Unos podataka o naručiocu i mestu isporuke
4. Način dostave i način plaćanja
5. Pregled i potvrda narudžbenice
6. Kupac takodje moze poručiti prizvod kroz inbox facebook stranice Penashop-a ukoliko se prethodno informisao detaljno o proizvodu čitajući I gledajući fotografije predstavljene na pomenutoj stranici ili vebsajtu.
7. Poručivanje se može vršiti i putem poziva telefonom ali pod pretpostavkom da ste se prethodno detaljno informisali o samom proizvodu putem facebook stranice ili vebsajta. Penashop ne snosi odgovornost ukoliko niste obratili pažnju na detalje o proizvodu koji se odnose na njegovu namenu, način upotrebe i fizičke osobine proizvoda.

 1. Pronalaženje proizvoda koje želite da kupite
  Proizvodi su organizovani po kategorijama koje možete pregledati poput kataloga. Kada pronađete proizvod koji želite da naručite izaberite dugme „Poruči“. Time ste proizvod ubacili u svoju korpu (isto kao u klasičnoj prodavnici). Dalje, slobodno možete nastaviti sa pregledavanjem proizvoda a u korpu možete dodati još proizvoda.
 2. Korpa
  Kada ste završili sa stavljanjem proizvoda u korpu i želite da ih naručite, izaberite opciju „Korpa“. Na stranici korpa se prikazuju svi proizvodi koje sto da sada stavili u nju. U korpi možete navesti koliko komada jednog proizvoda želite naručite ili ako ste se predomislili u vezi nekog od njih, proizvod možete izbaciti iz korpe.
  Korpa je početna tačka u kreiranju narudžbenice. Kada ste zadovoljni sadržajem svoje korpe, krenite dalje na sledeći korak.
 3. Unos podataka o naručiocu i mestu isporuke
  U ovom koraku je potrebno da navedete podatke o naručiocu i adresu gde je potrebno paket isporučiti. Podaci o naručiocu su podaci koji će biti navedeni na računu koji će vam biti poslat zajedno sa pošiljkom. Ukoliko kupujete kao fizičko lice, kao podatke o naručiocu navedite podatke iz lične karte. Ukoliko naručujete kao pravno lice (firma) navedite važeće podatke o firmi.
  Podaci o mestu isporuke su podaci gde želite da pošaljemo pošiljku. Molimo vas da sve podatke navedete što preciznije kako bi vas kuriri koji uručuju pošiljke što lakše pronašli. U slučaju neispravno unetih podataka, može doći do vraćanja vaše pošiljke i sporije isporuke.
 4. Način dostave i način plaćanja
  Dalje će vam biti prikazan način na koji će vam pošiljka biti dostavljena- kurirska služba, besplatna dostava i sl.) PenaShop.rs u ovom momentu podržava sledeći način plaćanja:

  1. plaćanje pouzećem za fizička lica
  2. plaćanje sa tekućeg računa firme za pravna lica (pozvati na br. tel. 069 1282 230)
 5. Pregled i potvrda narudžbenice
  Na kraju, pre nego što potvrdite narudžbenicu, možete još jednom pogledati sve njene detalje: šta ste naručili, podatke o naručiocu, adresu isporuke, kako će pošiljka biti upakovana, koliko iznose troškovi dostave, kolika je ukupna cena, itd.
  Ukoliko se slažete sa narudžbenicom izaberite opciju „Potvrdi“ čime je ona kreirana. Automatski sa potvrdom narudžbenice na registacioni email vam se šalje pregled narudžbenice i uputstvo za plaćanje.

Dostavu pošiljki vrši kurirska služba i moguća je samo na teritoriji Srbije bez Kosova. Troškovi dostave se posebno naplaćuju i zavise od mase paketa a ne od mesta dostave. Plaćanje narudžbenice vršite kuriru prilikom preuzimanja pošiljke.

REKLAMACIJE

U slučaju da imate bilo kakvu reklamaciju na proizvod ili našu uslugu budite slobodni da nas kontaktirate.
Penashop se obavezuje da će najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema reklamacije obavestiti kupca o mogućem rešenju u skladu sa članom 58 stav 2 Zakona o zaštiti potrošača.
Penashop se obavezuje da će svaki artikal čija reklamacija nije rešena u primerenom roku (Zakon o zaštiti potrošača, Član 54.) zameniti novim, istim ili odgovarajućim artiklom. Penashop je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od prijema reklamacije, odgovori potrošaču, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja. (Zakon o zaštiti potrošača, Član 58)

*PRAVO NA SAOBRAZNOST NIJE MOGUĆE OSTVARITI U SLEDEĆIM SLUČAJEVIMA:
– Ukoliko je do oštećenja ili kvara došlo usled transporta (dostave) kurirske službe
– Ukoliko je do oštećenja ili kvara došlo usled nepravilne montaže
– Ukoliko je do oštećenja ili kvara došlo usled nepravilnog održavanja
– Ukoliko je do oštećenja ili kvara došlo usled više sile (poplava, zemljotres, požar i sl.)
– Ukoliko je do oštećenja ili kvara došlo usled zato što se kupac nije pridržavao proizvođačkog uputstva i preporuke o upotrebi proizvoda
– Ukoliko je do mehaničkog oštećenja ili kvara došlo koji je nastao krivicom kupca
– Ukoliko je originalna ambalaža proizvoda nekompletna ili na bilo koji način i u bilo kojoj meri oštećena
– Ukoliko je proizvod vraćen bez kompletne dokumentacije koja dolazi sa proizvodom u originalnom pakovanju

– Ukoliko se kupac nije informisao o proizvodu detaljno i time sebe doveo u zabludu u pogledu izgleda i namene proizvoda

Jednostrani raskid

POVRAĆAJ KUPLJENE ROBE

Troškove vraćanja robe i novca oštećenog proizvoda snosi prodavac. Prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i originalno neoštećenom pakovanju. U suprotnom nećemo primiti paket.